[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
บริการวิชาการ

Update ภาพกิจกรรม

			
เว็บลิงค์

โรงเรียนกลุ่มรัชมังคลาภิเษก
Update เว็บไซต์ล่าสุด
วันที่ 30 ส.ค. 2562
เวลา 10.50 น.

  
ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน  
 

ข้อมูลทั่วไปและรูปแบบการจัดการศึกษา
สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
อักษรย่อของโรงเรียน
ต.ร.
T.K.
ปรัชญาของโรงเรียน

." โยคา เว ชายตี ภูรี "

ปัญญาเกิดขึ้นได้ด้วยการศึกษา

คติพจน์ของโรงเรียน
" เรียนดี งานเด่น เคร่งวินัย ใจมีคุณธรรม นำพัฒนา "
ดอกไม้ประจำโรงเรียน
คำขวัญของโรงเรียนมัธยมศึกษาในโครงการเฉลิมพระเกียรติ
ดอกเฟื่องฟ้า
" รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ "
ต้นไม้ประจำโรงเรียน
สีประจำโรงเรียน
ต้นกำจัด (ต้นมะแข่น)

น้ำเงิน - เหลือง

   สีน้ำเงิน หมายถึง สีแห่งเกียรติ มีพลังอำนาจ หนักแน่น สามัคคี ร่วมใจ
   สีเหลือง หมายถึง ความเจริญงอกงามก้าวหน้า

1. ข้อมูลทั่วไป
    โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37  
กระทรวงศึกษาธิการ  หน่วยงานราชการก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2531 ตั้งอยู่เลขที่ 171 หมู่ที่ 5 ถนนท่าวังผา – เชียงคำ ต.นาไร่หลวง อ.สองแคว จ.น่าน รหัสไปรษณีย์ 55160 โทรศัพท์ 054-777089  โทรสาร 054-777089    
ที่อยู่เว็บไซต์ :  www.trikate.ac.th     
อีเมลล์ : trikate@trikate.ac.th   
2. รูปแบบการจัดการศึกษา
       โรงเรียน ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก ได้จัดการศึกษาแบบในระบบ โดยเปิดสอนในระดับช่วงชั้นที่ 3 – 4 เป็นโรงเรียนสหศึกษาซึ่งมีนักเรียนทั้งไป – กลับ และประจำบางส่วน โครงการพิเศษที่โรงเรียนเข้าร่วมในปีการศึกษา 2547 คือ โครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน
3. สถานที่ตั้งโรงเรียน
       โรงเรียน ตั้งอยู่ในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลนาไร่หลวง อยู่ห่างจากถนนสายท่าวังผา – เชียงคำ ทางหลวงสาย 1148 ประมาณ 500 เมตร อยู่ห่างจากอำเภอเมือง 76 กิโลเมตร ลักษณะภูมิศาสตร์เป็นภูเขา ดินส่วนใหญ่เป็นดินปนทราย โดยมีพื้นที่ทั้งหมดจำนวน 104 ไร่  2 งาน 56 ตารางวา ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 แปลง ดังนี้
       - แปลงที่ 1 มีเนื้อที่ 99 ไร่ 33 ตารางวา
       - แปลงที่ 2 มีเนื้อที่ 1 ไร่ 87 ตารางวา
       - แปลงที่ 3 มีเนื้อที่ 4 ไร่ 1 งาน 36 ตารางวา


พิกัดโรงเรียนจาก Google MAP

19.3555699,100.7015115


4. ระบบไฟฟ้า
       ระบบ ไฟฟ้าที่โรงเรียนใช้ เป็นระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีหม้อแปลงไฟฟ้าจำนวน 1 หม้อ ความต่างศักย์ไฟฟ้า 220 โวลต์ 3 เฟส มีมาตรวัดไฟฟ้าทั้งหมด 10 ตัว โดยมีขนาด 50 แอมแปร์ 1 ตัว และขนาด 5 แอมแปร์ 9 ตัว
5. แหล่งน้ำในโรงเรียน
       แหล่งน้ำของโรงเรียนได้มาจากการสูบน้ำจากลำธารข้างโรงเรียน นำมาผ่านขั้นตอนการประปาโรงเรียนแล้ว พักน้ำในถังเก็บน้ำซีเมนต์ และมีถังเก็บน้ำฝน คสล ฝ.33 จำนวน 3 ถัง ช่วงที่โรงเรียนขาดแคลนน้ำอุปโภคและบริโภค คือ ช่วงเดือนมีนาคม – พฤษภาคม
6. ระบบการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
      ระบบโทรศัพท์  มีโทรศัพท์ที่ใช้ในการสื่อสาร 1 หมายเลข คือ 054 – 777089 , โทรสาร 054 – 777089
      ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวนทั้งสิ้น 65 เครื่อง
          - ใช้ในการเรียนการสอน 50 เครื่อง 
           -  ใช้ในการบริหาร 15 เครื่อง  
           -  มีระบบอินทราเน็ต เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับการสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ ภายในโรงเรียน 
      การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต มีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ดังนี้
          1.ระบบ Fiber Optic FTTx ของบริษัท CAT ความเร็ว 300/300 Mbps (day),100/100 Mbps (night)
          2.มีเครือข่าย Wireless LAN ทั่วบริเวณโรงเรียน