ชื่อ - นามสกุล :นายชัชวาล มังคละ
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่ :ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :chatchawan@trikate.ac.th
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี