กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นายโสภณกฤษฎิ์ แคแดง

นายโสภณกฤษฎิ์ แคแดง

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงบประมาณ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายโกวิทย์ รักษา

นายโกวิทย์ รักษา

นายสมบัติ ศรีสวัสดิ์

นายสมบัติ ศรีสวัสดิ์

Scroll to Top