ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การทดสอบวัดความรู้เชิดชูสถาบัน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2566

ประชาสัมพันธ์โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เรื่อง การทดสอบวัดความรู้เชิดชูสถาบัน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2566

ประชาสัมพันธ์โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก
เรื่อง การทดสอบวัดความรู้เชิดชูสถาบัน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2566
นักเรียนที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่ วันที่ 27 ธันวาคม 2566 – 17 มกราคม 2567
ดาวน์โหลดใบสมัคร : https://bit.ly/48C4yDp

Share
Scroll to Top